شماره واتساپ

09334873000

شماره FAX

041-33250931

ایمیل

Drhmozafari@yahoo.com

شماره تلفن

041-33250930

اینستاگرام

drhmozafari

آدرس آزمایشگاه

تبریز، خیابان دانشگاه، روبروی بیمارستان شهید مدنی، ساختمان پزشکان کیمیا، آزمایشگاه دکتر مظفری