خون

  • راهنمای نمونه گیری آزمایش های بیوشیمی خون
  • آزمایشاتی مثل : قند، آزمایشات کلیوی ، برخی آزمایشات کبد و پانکراس و… حدود 10 تا 12 ساعت ناشتایی نیاز دارند.
  • جهت آزمایشات چربی خون مانند تری گلیسیرید و کلسترول 12 الی 14 ساعت ناشتا باشید و شب قبل از نمونه گیری از میل نمودن غذای پر چرب و سنگین خودداری نمایید.
  • نوشیدن آب اشکالی در ناشتایی ایجاد نمیکند.
  • به طور کلی بهتر است هنگام مراجعه به آزمایشگاه جهت نمونه گیری آزمایشات قند، کبد، کلیه، پانکراس، چربی، ویتامین، آهن و املاح، بهتر است حداقل 12 ساعت ناشتا باشید. مگر اینکه پزشک یا مسئول پذیرش آزمایشگاه با توجه به لیست آزمایشات شما شرایط دیگری را جهت نمونه گیری اعلام کند.
  • راهنمای شرایط نمونه گیری آزمایش پرولاکتین
  • زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش، صبح هنگام و حداقل 2 ساعت بعد از بیدار شدن می باشد.
  • توصیه میشود قبل از نمونه گیری از پیاده روی، ورزش و هر نوع فعالیت بدنی اجتناب شود.
  • حداقل طی 12 ساعت اخیر تماس جنسی یا نزدیکی و تحریک سینه انجام نشده باشد.
  • شب قبل از نمونه گیری، از بستن سینه بند و پوشیدن لباس تنگ خودداری نموده و به شکلی بخوابید که فشاری روی سینه ها نباشد.(sh-7)

چنانچه در هنگام نمونه گیری شرایط فوق را نداشتید، نمونه گیری را به روز دیگری موکول نمایید.